עולם וארץ - דמיון ושוני

במובן הזה , המאמץ להגשמת תוכנית רעיונית , מהפכנית , ובעצם ההסתמכות על תוכנית פעולה מוגדרת מראש בקווים גדולים היה בו דמיון מסוים לניסיון לבנות סוציאליזם בקנה-מידה ענקי , ממלכתי , ברוסיה הסובייטית בראשית דרכה . הרקע היה משותף בכמה עניינים חשובים : הרוח הייתה אחת - רוח סוציאליסטית המבקשת לצאת מתחום ההפלגה התיאורטית לתחום המעשה המגשים . לציבור המגשים שם וכאן רקע דומה . אלה כאלה יוצאי האימפריה הרוסית , אמונים על ספרותה , הלכי הרוח שבה , על טיפוס האדם תוצר המלחמה ( בעיקר אלה של העלייה השלישית . ( אותו טיפוס אדם בתנאים שונים בתכלית . קודם כל - היקף הפעילות של ה"כעין מדינה" ההסתדרותית , היה בקנה-מידה קטנטן , "ניסיון מבחנה" לעומת הניסיון הרוסי ההוא . שנית , בארץ נעשה הכול אך ורק בדרך וולונטרית , תחת אילוצי חוקים זרים , ללא עצמאות , מפוקח על-ידי משגיחי האימפריאליזם הבריטי , מאוים דרך קבע על-ידי רוב ערבי מוצק . אבל חרף השוני בתנאים הבסיסיים הללו וחרף השוני בין כוח הכפייה של השלטון ברוסיה , ובין המאמץ הוולונטרי ברובו , שאפיין את ביצוע התוכנית בארץ , התכוונו שתי התוכניות בתחילת הדרך לצורת חיים דומה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית