מבוא

בכרך הראשון של הספר משק מתוכנן ציוני ומשק מתוכנן ציוני סוציאליסטי ( יד טבנקין , , ( 1993 נסקרו תוכניות רבות ושונות לכינון חברה יהודית אוטונומית וריבונית בארץ-ישראל . תוכניות אלה פורסמו החל מן המחצית השנייה של המאה התשע-עשרה ועד סוף שנות העשרים של המאה העשרים . היו אלו תוכניות של ציונים ושל לא ציונים , של יהודים ושל לא יהודים ; של מתקנים ליברליים , של מתקנים סוציאליסטים ושל נביאי לאומיות . כל אלה נתפסו ברוח אותם ימים סעורים כ " ימי משיח , " או לפחות כימי "מלחמת גוג ומגוג , " בעולם ואצל היהודים כאחד : היו אלה ימי הצהרת בלפור - תקיעת השופר המשיחית הגדולה בשמי היהדות ; והימים שלאחר המהפכה הרוסית , תקיעת השופר המשיחית בשמי העולם ; ימי ניסיונות המהפכה בגרמניה , וימי עליית הלאומנות הפשיסטית הגזענית ; ימי הפריחה לתנועות מתקנות כמו זו של ערי הגנים ועוד ; כל אלה שיצרו את רוח הזמן Zeit 06181-ה - המהפכני ההוא , שהיה בו מקום לכל חולם ומתכנן חברתי להעז , להציע ואף לנסות להגשים את הצעותיו . ולא רק זאת . נוצרה פסיכולוגיה עולמית ( לפחות אירופית ) שאפשרה העזות הגשמה בהנחה שאלה שיודעים מה טוב מן הדין שיב...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית