לבטי הגשמה

ברוך כנרי לבטי הגשמה דיון בעשייה הציונית-סוציאליסטית בשנות העשרים של המאה העשרים ברוך כנרי לבטי הגשמה דיון בעשייה הציונית-סוציאליסטית בשנות העשרים של המאה העשרים יד טבנקין המרכז המחקרי , הרעיוני והתיעודי של התנועה הקיבוצית יד טבנקין רמת אפעל 52960 Baruch Kanari Doubts about Fulfillment A Discussion of the Zionist-Socialist Endeavor in the 1920 S עורך : יעקב סתר  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית