ABSTRACT

Editor : Yaakov Seller All rights are reserved by Yad Tabenkin Ramat Efal 52960 Israel 2008 Typesetting : A . N . A . Cover design : Ruhama S . Yuval Dror ( Editor ) Communal Groups in Israel Yad Tabenkin Research and Documentalion Center of the Kibbutz Movement " הקבוצות השיתופיות" הפרושות ברחבי ישראל תן תופעה קומונאלית בת כחצי יובל שנים המונה בראשית המאה 21-ה מעל 2000 הברים . קבוצות אלה , שבהן עשרות בודדות של חברים , ממשיכות את מפעליה של התנועה הקיבוצית תוך שמירת קשר איתה - ובו-בזמן תן מהוות התפתחות חדשנית ועצמאית בדרכי השיתוף השונות שלהן , בעשיית חינוכ-ת'קהילתית נפרנםה ובמיקומן באזורי פיתוח עירוניים ולא " בהתיישבות העובדת . "  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית