נספח מדריך "הקבוצות השיתופיות" בישראל 2006

הקיבוצים העירוניים ראשית ( עיר גנים / קריית מנחם , ירושלים ) שנת הקמה : 1979 ( עד 1990 התגוררו בשכונת הבוכרים בירושלים . ( מאפיינים : קיבוץ עירוני . משפחות ברוכות ילדים . מגורים בדירות שיכון המחולקות בין כמה כניסות שבהן לא מתגוררים חברי קיבוץ . קופה משותפת , אורח חיים דתי אורתודוקסי . טווח גילאים : . 48-21 זיקה תנועתית : מקימי ראשית באו בעיקר מהקיבוץ הדתי והסתפחו לתק"ם . כיום הקיבוץ מקיים קשר רופף עם תנועה הקיבוצית . ממטר הברים : 28 חברים ו 70 ילדים . מקורות פרנסה : עבודה שכירה בחקלאות ובתעשייה ; פעילות חינוכית בגנים ובבתי ספר . פעילות חינוכית קחילתית : גני ילדים ניסיוניים . מעורבות בבתי ספר . פרויקטים במסגרת צה"ל שמטרתם שילוב נוער מנותק בחברה הישראלית . בית ישראל ( מרכז קהילתי גילה , ירושלים ) שנת הקמה : 1992 ( אחרי פילוג בקיבוץ ראשית שנותר דתי אורתודוקסי . ( מאפיינים : קיבוץ עירוני שבחר לחיות במרכז קליטה לשעבר בשכונת גילה 45 ) . 1 תודות לד"ר ניר מיכאלי , מחוקרי הקבוצות השיתופיות , שסייע רבות באיסוף המידע על "מצב התחום" ב 2006 ועדכונו . דירות מכלל 288 הדירות שייכות לשש משפחות הקיבוץ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית