אחרית דבר: פרויקט "הקבוצות השיתופיות" - התשובות לשאלות המחקר

יובל דרור התשובות שלהלן מסכמות את הכלול במאמרים ובמחקרים שבספר . הן ערוכות על פי תחומי החיים הקומונאליים השונים מהיבטיהם הפנימיים והחיצוניים כאחד . התבוננות זו מלמדת שתיחומם של חיים שיתופיים משימתיים אינו חד משמעי ופעמים רבות תחומיהם קשורים אלו באלו וכרוכים זה בזה . השיתוף ! הרעיוני וההברתי כלכלי של חברי הקבוצות נובע גם מהרקע התנועתי הקיבוצי המשותף לכל חבריהן . הוא עובר גם דרך שנת השירות והמסלול הצבאי שגם בו שזורים פרקי משימה . המטרות המשותפות המבדילות את חברי הקבוצות מהחברה הישראלית הסובבת הן בתחום הסוציאליסטי קומונאלי , ועיקרן האמונה בצדק החברתי חלוקתי שצריך גם להיעשות . יש בהן לא רק מחויבות פנימית כלפי חבריהן אלא גם מחויבות מוסרית וקוגניטיבית חיצונית כלפי השכבות החלשות יותר בחברה הישראלית , רצון לשתף עמן פעילות חינוכית קהילתית אף אם אין בין הקבוצות ובין סביבתן העירונית המיידית שיתוף כלכלי . הדיאלוג כדרך חיים מתבטא גם בשיתוף הרעיוני הפנימי : הקבוצות לומדות כיום מרי שבוע טקסטים יהוריים ציוניים ( בגישת "היהדות כתרבות ( " וחברתיים כלכליים ( במגמות השמאל ) ומנסות ליישם את הרעיונות העולי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית