ריבונים שתפנים: קבוצות שיתופיות חדשות בישראל כתופעה של מגמה עולמית

אליהו ( צצה ) רגב הקדמה בשנים האחרונות מסתמנת מגמה חדשה בקבוצות שיתופיות הקמות בישראל , הדומה גס למגמה הקיימת בקומונות בעולם . להלן נביא רשימת אפיונים וסימני היכר המשותפים לקומונות אלה , נבחין ביניהן ובין קומונות מן העבר , ונביא דוגמאות לשוני בין מגמה זאת לבין הקיבוצים בעבר ובהווה . אני מציין את התופעה כ"מגמה , " כדי להדגיש גם את הגילויים העמומים שלה . כמובן , שאין לראותה בשלמותה בכל הקומונות , אך כשהיא קיימת , היא עשויה להופיע במידות ובממדים שונים . שני אפיונים למגמה החדשה - כשני צדדיה של מטבע אחת . נכנה אותם בהתאמה : "רינונים" ו"שתפנים . " ריבונימ — חברי הקומונה שואפים , מצפים ומניחים שכל יחיד הוא עצמאי ברוחו , כלומר אינו מבטל את חשיבתו העצמית מפני מסרים סמכותיים הבאים מחוצה לו . הם תומכים בזכותו של כל יחיד לקבוע לעצמו את מטרותיו ולהחליט על מעשיו . הם מחשיבים את זכותו זו כשוות משקל לזאת של כל אחד אחר . . 1 המילים "ריבון" ו"ריבונות" משמשות בעברית , כמו sovereignty באנגלית , גם בהוראת אדנות ושליטה , וגם בהוראת עצמאות וחופש משליטה זרה . כאן הכוונה היא למשמעות האחרונה בלבד , ולעצמאות רוח...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית