"ליצור את העולם שאתה רוצה ולחיות את העולם שאתה יוצר" - מאפיינים משותפים של "הקבוצות השיתופיות" החדשות

ניר מיכאלי פרק זה מתבסס על דיון מפורט בכ 50 ראיונות שנותחו כחלק ממחקר על הפעילות המשימתית של הקבוצות השיתופיות החדשות . המחקר , שנערך באסטרטגיה הפנומנולוגית ובגישת "התיאוריה המעוגנת בשדה , " מתמקד במישור המודעות - בהבנת המשמעות שמייחסים חברי הקבוצות השיתופיות לפעילויותיהם החינוכיות משימתיות . ראיונות העומק נערכו עם חברים מכל סוגי הקבוצות השיתופיות ותנועותיהן והסתייעו גם במסמכים המתעדים את כוונותיהם , תוכניותיהם ותפיסותיהם . הם נותחו בדרך של מציאת קטגוריות מתוך הראיונות והמסמכים , קיבוצן ל"קטגוריות גרעין" מרכזיות ופירושן , כמובא בתמצית בפרק מסכם זה . מחקר זה מצא שלוש קטגוריות על , הנחלקות כל אחת עקרונות עקרונות , המהוות יחד את המאפיינים המשותפים של הקבוצות השיתופיות החדשות ; ואלו הן : ( א ) הקבוצה השיתופית כמקור לעיצוב אדם וחברה ; ( ב ) היסודות המשימתיים הבלתי פורמאליים - ומה שמחבר ביניהן : ( ג ) הוויית החיים של השיתופיות המשימתית . . 1 ניר מיכאלי . ( 2007 ) אנשי המחךת - הקבוצות השיתופיות החדשות בישראל בין מייסדי קהילות ייעוד למחדשי תנועת העבודה חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית