"לעשות משהו גדול ביחד" שיתופיות משימתית בקבוצות מגדל העמק ונצרת עילית

ניר מיכאלי ודני רוזוליו ' א . מבוא : מגדל העמק ונצרת עילית כייחוד ובייצוג הקבוצות במגדל העמק ובנצרת עילית נמצאות בתוך תהליכי בנייה ועיצוב . מצד אחד הן מהוות חלק מתופעת הקבוצות השיתופיות , ומצד אחר נראה כי אינן נכנסות לאף אחד משני הנתיבים שעוצבו בקבוצות אלה בשני העשורים האחרונים . הן אינן חלק מ"מחנה" הקיבוצים העירוניים — עוד לא התבייתו במגדל העמק , המעורבות והערגה לתנועתיות בולטים מאוד , ומידת המחויבות כלפי תנועת הנוער גבוהה מאוד . אין בהן גם את קווי המתאר של תנועת הבוגרים - דגש רב על חיי קהילה ויחד , חשיבות ללימודים ולהתפתחות אישית , משימתיות מקומית שעיקרה פעילויות רווחה ולימוד משלים . מאפיינים אלה ומורכבותם הופכים את קבוצות מגדל העמק ונצרת עילית לתופעה , שמבט עליה יכול להיות מייצג או לכל הפחות מספק יכולת להציף את מכלול הסוגיות המעניינות בהקשר של תחיית הרעיון השיתופי במדינת ישראל . מתוך ההבדלים ומתוך הייחוד , התבוננות על קבוצות מגדל העמק ונצרת עלית יכולה לחשוף עבורנו תהליכים , מאפיינים וסוגיות המאפיינים קבוצות שונות במפת הקבוצות השיתופיות בישראל . דווקא משום שהוא אינו מהלך על אף אחד מה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית