"המשק החינוכי" בנערן - דוגמה להעתקת דפוסי החיים השיתופיים אל הפעילות המשימתית

אדם הישראלי מה זו משימה ? כמו עבודה , רק שיש לה ערך מוסף . היא לא רק כרי לכלכל את עצמך . חלק ממה שאחרים מגדירים תיקון עולם ואנחנו מגדירים תיקון חברה . ( ערן ברקוביץ' ( ברקו , ( חבר צוות "המשק החינוכי" בנערן ) היחסים בין החיים השיתופיים לבין החיים המשימתיים החינוכיים קהילתיים של "הקבוצות השיתופיות" הם סוגיה מרכזית בחייהן , אדגים אותה באמצעות פעילות "המשק החינוכי" של בוגרי "המחנות העולים" בקיבוץ נערן . טענתי היא , כי ישנו קשר הדוק בין השניים וכי חברי הקבוצות מעתיקים את עקרונות החיים השיתופיים ודפוסי הפעילות שבהם גם אל הפעילות המשימתית . " חומר הגלם" למאמר עשיר ומגוון . חלקו נאסף בראיון עם אנשי המשק החינוכי ובשיחות עם רכז המשק ועם חברים בצוותו וכן עם מדריכים בפעילויות השונות . מקור נוסף הוא פרסומים שאנשי המשק משתמשים בהם לשם הצגת המשק החינוכי ולשיווק הפרויקטים השונים לבתי ספר ולגופים אחרים . בנוסף לכך אני מביא אתי ידע אישי רב ממעורבותי בפעילות החינוכית בשנים האחרונות . הייתי חבר בצוותים שהחלו בתכנון הפעילות ובבנייתה וכן בהדרכה בפרויקטים הרבים של המשק . בשנים 2002-1999 ריכזתי את מחלקת ההדר...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית