השומר הצעיר בפתחו של שינוי: השפעת תנועת הבוגרים השומרית משנות ה־90 ואילך על תנועת הנוער השומר הצעיר

רונן שחטר א . מבוא בשנים האחרונות עוברת תנועת הנוער השומר הצעיר ( השוה"צ ) תהליך של שינוי והתחדשות כדי להפוך לתנועה חשובה ומשפיעה הן פנימה כלפי חניכיה , הן כלפי החברה הישראלית כולה . הגורם המרכזי בהתחדשות השומרית הזאת הוא תנועת הבוגרים של התנועה שהוקמה בעשור האחרון . חברי תנועה אלה הם המובילים את השינויים התנועתיים והם המוציאים לפועל של מרבית תהליכי ההתחדשות התנועתיים . מאמר זה מבוסס על עבודת מחקר נרחבת שנערכה בתנועת השוה"צ באמצעות שיטות מחקר איכותיות , תוך הסתמכות על 15 ראיונות אתנוגראפיים עם חברי תנועת הבוגרים ( שהיו או הינם גם בעלי תפקידים בהנהגת השוה"צ ) וניתוח מסמכים . מטרת המאמר היא לחקור את השינויים וההתחדשות רחבי היקף שהתרחשו ומתרחשים בעקבות הקמתה של תנועת הבוגרים השומרית בתנועת הנוער של השוה"צ בכעשר השנים האחרונות . במאמר אסקור את מאפייני השינוי המרכזיים שהתרחשו בתנועת הנוער , עקב הקמתה ופעילותה של תנועת הבוגרים : השינויים הערכיים , השינויים במסגרות הפעילות והשינויים בתפיסה הארגונית הייררכית . בחלק העוסק בהיבט הערכי אסקור את השינויים שעוברת היום התנועה במטרה להתאים עצמה למציאו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית