הנוער העובד והלומד מ"חוות ההכשרה" הראשונה (1981) ל"תנועת הבוגרים" (1996)

ירון איילון א . מבוא : רקע היסטורי ושאלות המחקר בראשית שנות ה 90 עמדה תנועת "הנוער העובד והלומד" ( הנוע"ל ) בפני פרשת דרכים , בשיאו של משבר שהחל כעשור קודם לכן והיה קשור ישירות למשבר הכלכלי חברתי שהתפרץ בתנועה הקיבוצית במחצית שנות ה . 80 הקיבוצים , שאליהם הופנו בוגרי הנוע"ל מראשית ימיה , כמעט שלא היו מוכנים כעת לקלוט גרעינים חדשים . מאגר המדריכים של התנועה , שהיה מבוסס על "בני משק" לפני צבא ואחריו ועל חברי גרעיני הנח"ל , שאחוז קטן מהם יצא לשנת הדרכה על חשבון הצבא , הלך והצטמק , ובמקומו נמצאו לתנועה כל מיני פתרונות זמניים , שלא היו יכולים להוות תשתית לאורך שנים . גם אצל הגופים הגדולים , שמאז קום המדינה עמדו מאחרי התנועה ותרמו את חלק הארי של תקציבה ( ההסתדרות , משרד החינוך והתרבות והתק"ם ) התגלעו קשיים , וסכומי הכסף שהועברו לתנועה קטנו משנה לשנה . במצב זה , לא נותרה לתנועה ברירה אלא להציע שינוי יסודי ומקיף בדרך התנהלותה ובמטרותיה החינוכיות . מה היה הרקע למשבר שהעמיק בשנות ה 80 וגרם , אחרי למעלה מ 65 שנות פעילות , לשינוי יסודי בדרכה ההתיישבותית של תנועת הנוער הארץ ישראלית הראשונה ? כ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית