קהילה בתוך קהילה - בניית שותפות בין תושבי שכונת גילה בירושלים לאנשי הקיבוץ העירוני בית ישראל

קרן בלוט ואורנה גלץ דודי ' מבוא פרק זה עוסק בתהליך בניית שותפות בין התושבים במתחם מרכז הקליטה לשעבר בשכונת גילה בירושלים לבין אנשי הקיבוץ העירוני בית ישראל . הקיבוץ הוקם בשנת 1994 לאחר שחבריו פרשו מהקיבוץ העירוני ראשית . ייעודו של הקיבוץ הוא לפעול ביחד עם תושבי השכונה , כדי לשפר את איכות החיים של כלל התושבים במתחם . לאורך השנים קיימו חברי הקיבוץ רמות שונות של שותפות בינם לבין התושבים . בפרק שלהלן נתאר את התהליך שעברו ונבחן במבט ביקורתי את מורכבותה של מערכת יחסים זו . בחרנו לעסוק בבית ישראל בשל קשרינו עם הקיבוץ . אורנה עבדה בשכונה כשנה במסגרת הכשרתה המעשית בלימודי התואר לעבודה סוציאלית , בעמותת סינגור קהילתי . לאחר מכן עברה לשכונה והתגוררה בה שנתיים . קרן מתגוררת בקיבוץ זה ארבע שנים ושותפה לפעילויותיו המשותפות עם תושבי השכונה , בייחוד להקמת מועדון הנוער והפעלתו . שתינו למדנו בקורס "שיתוף ושותפות - הערכים והעשייה , " בהנחייתה של ד"ר ארנה שמר , שנכלל בלימודי התואר . 1 ברצוננו להודות כאן לכמה אנשים שסייעו בכתיבת המאמר : ר"ר ארנה שמר אשר ליוותה אותנו במהלך הכתיבה , העירה הערות חשובות ועודדה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית