הקיבוץ העירוני תמוז ומערכת יחסיו עם הסביבה העירונית בבית שמש

נעמי שמריהו תור ויונתן אנסון הרעיון החברתי קהילתי והאידאולוגיה הסוציאליסטית של הקיבוץ העירוני נתפסים לא פעם כבעלי זהות אשכנזית וכמנוגדים לדפוסי החיים והזהות האתנית מסורתית של עיירת הפיתוח או שכונת המצוקה . הם מייצגים גם ניגוד לתחרותיות ולאינדיווידואליזם של תרבות העיר . ניגודיות זו , ועובדת קיומם של ארבעה קיבוצים עירוניים הפעילים זה למעלה משני עשורים , היא הסיבה העיקרית להחלטתנו למקד מאמר זה בבדיקת יחסי הגומלין בין הקיבוץ העירוני לבין העיר , ובחינת התפתחותן של מערכות היחסים ביניהן לאורך השנים . בשלב ראשון התמקדנו בבדיקת נקודת מבטם של חברי הקיבוץ עליו ועל סביבתם העירונית . מחקר הגישוש , שעל עיקריו מתבסס מאמר זה , נערך בתמוז בין השנים -2004 2006 בשיטת מחקר איכותנית אתנוגראפית שהתבססה על ניתוח של ראיונות , מסמכים , תצפיות ופרקים ב"יומן החוקר , " וכן על חלקים ממאמר שכתב חבר הקיבוץ ואחד ממייסדיו בשיתוף חוקר נוסף , מאמר שבדומה לראיונות מביא עדויות מבפנים . מטרתו הייתה להעלות על הכתב ולנתח בדרך של "תיאור גדוש / עבה" ( גירץ ,  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית