קבוצת מגוון - קיבוץ עירוני בשדרות

עידו אלוני " אנחנו תופשים את עצמנו באופציית חיים נוספת ; אופציה הגורסת שכל עור לבני ארם טוב במקום שהם חיים בו , כל עוד בני אדם רוצים לחוות איזשהי חוויה שיתופית משמעותית - הם חיים יחד / ' נעמיק'ה ציון ( ממייסדי קיבוץ מגוון , ( מפנה , יולי 2001 . 1 עיבוד של פרק מעבודת דוקטור , המבוסס על : א ) ספרות ד' בן חורין , קיבוצים ועיירות פיתוח . מכון למחקר הקיבוץ , אוניברסיטת חיפה , חוברת מס' . 1987 , 73 א' פווין ואחרים , חברי קיבוצים ותושבי עיירות פיתוח , נייר דיון , אוניברסיטת תל אביב , . 1985 מ' שדמי , הקומונה הישראלית ברצף ההיסטוריה , אלף . 1985 ש' שור , "מדוע לא האריכו ימים נסיונות עירוניים , " בשער , י"ז , ( 3-2 ) 1974 הקיבוצים העירוניים , יד טבנקין , רו"ח יום עיון , . 1991 ב ) ראיונות חברי קיבוץ "מגוון" - גיל וטל יסעור 3 / 2004 נעמיק'ה ציון 8 / 2004 בטו וגלי בסודו 3 / 2004 אור וגלית ארם 3 / 2004 ניתאי וליאורה שרייבר 2 / 2005 נוגה גולסט — תושבת שדרות 6 / 2004 אודי מנור — קיבוץ תמת , בית שמש 2 / 2004 ג ) ארביונימ  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית