תנועת הבוגרים, קבוצות הבחירה — חתונה למרגלות הגלבוע