תנועת הבוגרים 'השומר הצעיר' — לימוד משותף בבית הקברות של משמר העמק