תנועת הבוגרים 'השומר הצעיר' — לימוד משותף כבית הקברות של משמר העמק