תנועת הבוגרים 'הנוער העובד והלומד' — פעילות עם פליטים סודנים