תנועת הבוגרים, קבוצות הבחירה — קבוצת בוסתן מקבלת את השבת