אידאליסטים משימתיים - חבורות שיתופיות בשלב ההתגבשות

אלי אברהמי א . המחקר בסקר שנערך בראשית ' 2001 התמקד הסוקר בקבוצות שיתופיות שברובן כבר התמסרו . באגף המשימות של התנועה הקיבוצית יש מעקב וקשר עם קבוצות רבות , בעיקר של בוגרי תנועות נוער , אך סקר מקיף על התופעה החברתית הזו דומה שטרם נערך ואין עליהם נתונים כמותיים מלאים . אפשר שהסיבה נעוצה בעובדה שחבורות או קומונות מתלכדות ומתפרקות לאחר פרקי זמן משתנים ] pVm , ( Avrahami , E . 2003 ) אינן קשורות מוסדית לארגון כלשהו . המחקר המדווח כאן התמקד בקבוצות בראשית דרכן , בשלב ההיולי שבטרם מיסוד , שלב ההתנסות הראשונית והתהייה על העתיד . מטרה , הנחות והשערות : המחקר המדווח כאן ביקש לעמוד על מניעיהם של הצעירים שהקימו את החבורות ובחרו באורח חיים שתפני ברמות שונות ; על אופי התנהלותן של החבורות ומטרותיהן ; וכן מה מאפיין את החברים בהן . אף שבדרך כלל במחקר איכותי עולות ההשערות מהשטח עצמו ואינן מנוסחות מראש , הרי במקרה הנוכחי אפשרה ההיכרות מראש עם התופעה הנחקרת להקדים ולהניח הנחות ולבחון השערות , עם נכונות לשנותן ככל שיתקדם המחקר .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית