רקע היסטורי־ביוגרפי של הקבוצות השיתופיות וחבריהן

ניר מיכאלי ויובל דרור מאמר רקע זה , החיוני להבנת בתי הגידול של התחדשות הקבוצתיות השתפנית והמשימתית בעשורים האחרונים , מבוסס על מחקרים שנערכו במסגרת "פרויקט הקבוצות השיתופיות , " בעיקר ע"י ניר מיכאלי ' וכחלק מעריכת הספר של יובל דרור . בשלושת העשורים האחרונים מתרחשת בישראל תחייה מחודשת של הרעיון והמעשה השיתופי בישראל , תופעה המתבטאת בקבוצות השיתופיות החדשות שהגיחו בשני תהליכים כמעט בו זמניים . ב 1979 הוקם קיבוץ עירוני ראשון בירושלים ( ראשית , ( לאחר ניסיונות כושלים אחדים בעבר ( קיבוץ אפעל בפאתי תל אביב , , 1951-1947 והיאחזותו של גרעין "שעל" בעיירה כרמיאל , , 1973-1968 הם הבולטים שבהם ;( התופעה הזו התעצמה ב 1987 עם הקמתם של שני קיבוצים עירוניים נוספים בבית שמש ( תמוז ) ובשדרות ( מגוון ) והקמתו של קיבוץ נוסף בירושלים ( בית ישראל ) ב . 1992 תהליכי השינוי בתנועות הנוער הבשילו ב , 1981 עם הקמת "חוות ההכשרה" הראשונה של הנוער העובד והלומד , שבישרה את תחילת העברת ההדרכה לבוגרי התנועה כמטלה מחייבת של הגשמה , ובישרה את הניתוק הכמעט מוחלט של תנועות הנוער מהקיבוץ המסורתי כיעד של הגשמה ואחראי להד...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית