מבוא תיאורטי ושאלות מחקר: "הקבוצות השיתופיות" בקומונות וכ"תנועות חברתיות" וקשריהן לתנועות הנוער, לתנועה הקיבוצית ולאזורי פיתוח בחברה הישראלית

יובל דרור החוקרים שהוזמנו להשתתף במחקר הקבוצות השיתופיות באים במכוון משיטות מחקר וזוויות שונות , מהן משולבות : היסטוריה , עבודה סוציאלית קהילתית , חינוך , סוציולוגיה , רעיון מדיני , חקר קומונאליות , מחקר השוואתי . קבוצות משימה ייחודיות אלה , הקיימות כבר כחצי יובל שנים במתכונת של קיבוצים עירוניים ו"תנועות בוגרים" של תנועות הנוער , לא נחקרו עד כה - ובכך חידושו של ספר זה . מהיותן "חדשות" יוצא שגם הידע המחקרי והעיוני שעמד לרשות החוקרים היה דל יחסית ; אף על פי שהקיבוץ ותנועות הנוער הינם ארגונים חברתיים עתירי מחקר , קיבוצים עירוניים ו"חינוכיים" ו"תנועות בוגרים" לא נחקרו עד כה . לפיכך ספר זה ומרבית מאמריו בנויים במתכונת המשלבת ידע תיאורטי הקיים כבר לפני המחקר הנוכחי ומחוץ לו עם ידע תיאורטי שהופק לראשונה ממנו . גישת מחקר זו מכונה במושגיו של המחקר האיכותי המאפיין ספר זה " תיאוריה מעוגנת בשדה ; " היא גורסת , בעיקר בנושאי מחקר חדשים מתחום מדעי החברה וההתנהגות , שיש לעבות את "הקטגוריות התיאורטיות החיצוניות" C ' etic" ) העיוניות והמחקריות הקיימות ולחדשן על ידי תוספת "קטגוריות תיאורטיות פנימיות" — ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית