הערות

קיצורים אמ - ז" ארכיון מכון ז'בוטינסקי . יד ושם - המחלקה לגביית עדויות ביד ושם . יהדות זמננו - המרכז לתיעוד בעל פה של המכון ליהדות זמננו . א . ז'בוטינסקי ובית - ר" הקמת התנועה והתגבשות האידאולוגיה הבית"רית . . 1 יליד רוסיה . בשנת 1905 השתתף במלחמת רוסיה יפן שם איבד את זרועו . כאשר ישב במחנה שבויים יפני הגה את רעיון הקמתה של מושבה ציונית גדולה בארץ ישראל . הוא עלה ארצה בשנת 1912 והתגורר במגדל ובדגניה . לאחר ששירת בגדוד נהגי הפרדות שב לרוסיה . בשנת 1919 חזר לגליל ונפל בתל חי בשנת . 1920 . 2 בר זוהר , מ ,. בן גוריון , תל אביב , 1975 כרך א' עמ' . 109- 104 טבת , ש ,. קנאת דוד , ירושלים תשל"ז , כרך א' עמ' . 321 מינץ , מ ,. זמנים חדשים זמירות חדשות , תל אביב . 1986 עמ' . 140 ( להלן , מינץ , זמנים חדשים ) ( 1942-1879 ) . 3 יליד אוקראינה , היה חבר התנועה המהפכנית ( הסוציאל רבולוציונרית ) ברוסיה . ולאחר מכן יצא לאיטליה ועבד כמהנדס . כמו כן יצא לארה"ב לקידום רעיון הגדודים העבריים . עם פרוץ המהפכה הרוסית חזר לרוסיה ושימש שר בממשלת קרנסקי . לאחר נפילתה נאסר , ואחר כך עלה לארץ ישראל . יחד עם ז'בוטינ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי