3. חידוש פעילותו של שלטון בית"ר על אדמת אירופה - 1947-1946

הידיעות על השמדת היהודים באירופה הגיעו לארץ ישראל במהלך שנת 1942 ומשנודעו יצאה הנהגת בית"ר בארץ ישראל בהאשמות כבדות נגד היישוב והנהגתו . ראשי בית"ר האשימו את הנהגת היישוב בארץ ישראל ואת ראשי התנועה הציונית על שלא פעלו לקבל את תוכנית האבאקואציה של ז'בוטינסקי בשנות השלושים ובכך הביאו בעקיפין לשואה . כמו כן האשימו את היישוב ומנהיגיו כי במהל ך המלחמה לא עשו די למען יהודי אירופה וכי המשיכו בשגרת חייהם כאילו לא ארע דבר . אולם גם מהיהודים בארצות הכבושות בידי הנאצים לא חסכו הבית"רים את את שבט ביקורתם . בעיניהם תגובת יהודי אירופה להשמדה לא הייתה נחרצת דיה והם קבעו כי יהודי אירופה הובלו כצאן לטבח . למעשה , גם עם תום המלחמה המשיכו חברי בית"ר בארץ ישראל להביע ביקורת על דרך ההתנהגות של חבריהם לתנועה במזרח אירופה בזמן המלחמה ואף הביעו את אכזבתם מכך שחברי בית"ר לא בלטו יותר במאבק נגד הגרמנים במרידות , בגטאות ובין 1 הפרטיזנים . התנועה הרוויזיוניסטית בארץ ישראל הייתה כאמור בתהליך של התפוררות בשנות המלחמה , אולם למרות זאת נעשו כמה פעולות של הגשת עזרה לפליטי אירופה . בשנת 1944 הוקם ועד הצלה רוויזיוניס...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי