2. אחדות, שיקום והמאבק בשליחי האצ"ל - מפעולות הנהגת בית"ר באיטליה ובגרמניה (1946-1945)