‭, 1946 / 01 / 1‬ בעיר הפוגרום לאחר מחבריהם אחד בהלוויית צהייל ק הילת ק וחברי ‭1 10 \1 \ e‬