‭, 1937 / 07 / 9‬ מעלה כלפי לותק מ ומרגלים שורות בשתי עומדים ר" בית מדריכי של המרכזי ורסק ה חניכי