‭1936 / 11 / 1‬ וילנה ,יק פילסודס בר ק על פרחים מניח יז בוטינסק '