נואם יק וודובינס דוד . גונדולפו סטלו־ ק ן במלו ך נער , פראטה בגרוטה ן הראשו ר " בית כינוס לוינברג ן זלמ , איטליה יהדות נציגת — רוססי־פלטינסקי גבריאלה : מימין . חה הפתי בישיבת ץוביק איצ ף יוס מאיר : פרוטוקול רושמים . לזר חיים : משמאל ת . ר" בי ן שלטו ןצי ק ‭, 1949 / 01 / 5 —‬ אוסטשינסקי ודניאל