. בלנדסברג וואהל ה רי אח ר ת " י ב של הראשונה נוסי הכ חתי בפת הנשיאות במת ‭1946 / 01 / 1‬ ,ור ק שלמה , פרופס ן אהרו ,נטור ק י צב :םי המשתתפ ןבי