.ף יוס ן ב לשלמה באזכרה לרדד גטו ר " בית חברי ‭1941 / 09 / 9‬ ,סברגק גלי שרה : במרכז בתמונה הק מחזי ,יק זגרס : משמאל בתמונה יקמחז