1. הקמתה של בית"ר פולין והנחת היסודות האידאולוגיים לחידוש פעילותה של התנועה (1946-1945)

הניצולים היהודים שנמצאו בפולין שרדו את שנות המלחמה בעבודת פרך , רעב ועינויים במחנות הסגר , או באמצעות זהות נוצרית בדויה . יחד עם זאת , רובם המכריע של הניצולים נמנו עם אלה שנמלטו לאזורי ברית המועצות שלא נכבשו בידי הנאצים . כמו כן היו ביניהם יהודים שהצטרפו לצבא הפולני שהוקם על אדמת ברית המועצות בזמן המלחמה וכן כ 50 , 000 יהודים ששירתו בצבא האדום ' . לאחר הסכם הרפאטריאציה שנחתם בין ברית המועצות לפולין בתום המלחמה , חזרו 2 לפולין כ 130 , 000 יהודים . יחד עם זאת , אומדן הניצולים ששהו על אדמת פולין בין מחצית שנת 1944 ומחצית שנת 1946 נע בין 266 , 000 ל 281 , 000 יהודים . נתון זה אינו כולל יהודים שהמשיכו לחיות בפולין 3 בזהות נוצרית או יהודים שנותרו ברוסיה הסובייטית . רבים מהיהודים ששבו לפולין מברית המועצות בתוקף הסכם הרפאטריאציה התכוונו להתיישב בפולין מייד עם שובם , משום שעייפו מנדודים ברחבי ברית המועצות . רבים מהם אף חיפשו מקומות מגורים ופרנסה , בייחוד בעריה הגדולות של פולין , אולם התקשו בכך מאוד בשל הרס התשתית הכלכלית של פולין בתקופת המלחמה . לאחר שהות קצרה בפולין חשו רבים מהם כי לא יוכלו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי