ה. הניסיונות לחדש את פעילות תנועת בית"ר לאחר השואה (1946-1945) - היבטים אידאולוגייים וארגוניים