5. מה היה חלקה של בית"ר במרד גטו וארשה?

המקורות על פעילותה של בית"ר בגטו וארשה מעטים ורב בהם הנסתר על הגלוי . פרק זה אינו בא לחשוף פרטים חדשים על פעילות בית"ר בגטו , מטרתו המרכזית היא לתאר את קורותיה של התנועה על פי העדויות הקיימות , להציג את עמדותיהם של היסטוריונים אחדים על התפקיד שמילאה בית"ר במרד גטו וארשה ולעורר שאלות למחקר ולמחשבה . במחצית השנייה של שנות השלושים הייתה וארשה מרכז הפעילות הדיפלומטית והפוליטית של התנועה הרוויזיוניסטית באירופה . אמנם מרכז הפעילות האדמיניסטרטיבית של בית"ר פעל מלונדון , אך עליית פופולאריות התנועה בקרב יהודי פולין בשלהי שנות השלושים הביאה לכך שנציגיה הרשמיים שהו בווארשה דרך קבע . ז'בוטינסקי מיקד כאמור בפולין את מאמציו הדיפלומטיים למען עליית יהודים לארץ ישראל . נציגיו בווארשה קיימו מגעים תכופים עם השלטונות הפולנים בנוגע לתכנית האבאקואציה , וז'בוטינסקי עצמו הגיע לעתים לפולין . וארשה שימשה גם מרכז לפעילות החשאית של האצ"ל אשר קרא תיגר על פעילותו הדיפלומטית של ז'בוטינסקי . כפי שכבר הוזכר , בקיץ 1938 התקיים בעיר הכינוס העולמי השלישי של בית"ר , שבו הכריזו צעירי בית"ר בגלוי על הצורך בהקמתה של מדינה י...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי