4. ההתקוממות בגטו לאחווה

באזור המזרחי של פולין , רוסיה הלבנה ומחוז ווהלין היו ערב מלחמת העולם השנייה כ 650 , 000 יהודים . כמו כן הגיעו לאזור מספר בלתי ידוע של פליטים שנמלטו ממערב פולין אל האזורים שהיו תחילה תחת השליטה הסובייטית לאחר מימושו של הסכם ריבנטרופ מולוטוב . היהודים באזורים אלו התגוררו בדרך כלל בערים קטנות ומספרם בכל 1 עיירה נע בין 1 , 000 ל 5 , 000 נפש . לאחר נסיגת הסובייטים השתלט צבא גרמניה על האזור ובעקבותיו נכנסו לחבל ארץ זה חיילי האיינזאץ גרופן - היחידות שהיו תחת פיקודו של הימלר והוקמו לצורך ביצוען של "תפקידים מיוחדים , " דהיינו מימוש "הפתרון הסופי של הבעיה היהודית , " קרי : השמדת היהודים . עם כניסתם לעיירות החל מיד מסע ההתעללות בתושבים היהודים ובעקבותיו - רצח המוני שלהם . בתגובה למעשי הרצח החלה בכמה עיירות בווהלין התארגנות מחתרתית של חברי תנועות הנוער הציוניות . כמו כן ניסו חברי תנועות הנוער לקשור קשרים עם קבוצות פרטיזניות של חיילים סובייטים שנותרו באזור לאחר נסיגת הצבא האדום . אולם עד סוף שנת 1942 הייתה הפעילות הפרטיזנית באזור מועטת . החיילים הסובייטים , שאיבדו כנראה את יחידותיהם , אמנם התארגנ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי