3. בית"ר בגטו לודז'

העיר לודז' נכבשה בידי הגרמנים ב 8 בספטמבר 1939 ומייד לאחר מכן סופחה לרייך הגרמני ושמה שונה לליצמאנשטאט - על שם המצביא הגרמני שכבש אותה במלחמת העולם הראשונה . מיד לאחר הכיבוש החלו הגרמנים להתעלל ביהודים ורבים נחטפו ונשלחו לעבודות פרך . בחודשי הכיבוש הראשונים גורשו או ברחו מהעיר כ 70 , 000 יהודים . מטרתם המיידית של הגרמנים הייתה להקטין במידה ניכרת את האוכלוסייה היהודית בעיר . גטו לודז' היה אחד הגטאות הראשונים שהוקמו בפולין . בפברואר 1940 הורו הגרמנים ליהודים להתרכז באזור הצפוני של העיר , האזור נסגר והפך להיות הגטו עד חיסולו באביב . 1944 לאחר הקמתו של גטו לודז' הוקמו גטאות דומים ברחבי פולין הכבושה . בימים הראשונים להקמת הגטו מנתה האוכלוסייה היהודית כ 250 , 000 יהודים . מועצת זקנים יהודית ( האלטסטראט ) אשר מונתה על ידי הגרמנים , דאגה לארגון החיים הפנימיים בתוך הגטו . חברי האלטסטראט הראשון של לודז' נרצחו זמן קצר לאחר מינויים ולאחר מכן נתמנתה מועצת זקנים יהודית אחרת ובראשה עמד חיים רומקובסקי . השלטונות הגרמנים העניקו לרומקובסקי ולאלטסטראט סמכויות נרחבות בארגון החיים בגטו . בתוך זמן קצר הפ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי