1. ההיסטוריוגרפיה של בית"ר בתקופת השואה

המקורות המתעדים את קורותיה של תנועת בית"ר בתקופת השואה הם עדויות בעל פה ששיחזרו ניצולים סמוך לתום המלחמה או שנים אחדות אחריה . אלו הם סיפורי המאבק לחיים של לוחמי מחתרת , פרטיזנים , פעילי בריחה ומעפילים . העדויות נמצאות כיום בעיקר ב"מרכז לתיעוד בעל פה של המכון ליהדות זמננו" באוניברסיטה העברית , בארכיון יד ושם ובארכיון מכון דבוטינסקי . עדויות רבות אחרות הופיעו גם בפרסומי מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים ובספריו של חיים לזר ( 1997- 1918 ) חבר בית"ר ליטא ואיש ה פ . פ . או בגטו וילנה ' . לזר מילא תפקיד מרכזי במאמצים לשקם את התנועה בתום מלחמת העולם השנייה ונטל על עצמו לכתוב את קורות תנועתו בתקופת המלחמה , בגטאות , בין ארגוני המחתרת , הפרטיזנים ובמחנות העקורים של שארית הפליטה . תרומתה של בית"ר למאבק ההישרדות של היהודים בגטאות ובין הפרטיזנים באה לידי ביטוי גם בספרות ההיסטוריוגרפית ובעדויותיהם של חברי תנועות נוער אחרות כמו השומר הצעיר או הנוער הציוני . אולם חלקם של חברי בית"ר בארגון המחתרות בגטאות , ופעולותיהם בין הפרטיזנים לא זכה לתשומת לב רבה בכתבים אלה . כותבי הכרוניקה של תנועות הנוער האחרות התרכז...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי