2. חיסול ההנהגה הבית"רית של פולין והארצות הבלטיות בידי הסובייטים (1941-1940)

כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה נקטעה בבת אחת הפעילות הסדירה של בית"ר וחברי הנהגת בית"ר בפולין נמלטו לווילנה שהייתה אז תחת שליטת ברית המועצות . מייד לאחר פלישת גרמניה לפולין הוכנסו שינויים בנספח הסודי של הסכם ריבנטרופ מולוטוב ונקבעו אזורי השפעה בין המדינות . אחד השינויים שהוכנסו להסכם קבע כי שטחה של ליטא יהיה בתחום ההשפעה הסובייטי , כמו כן נקבע כי לברית המועצות תהיה יד חופשית לפעול בליטא על פי האינטרסים שלה . בעקבות ההסכם החדש חייבו הסובייטים את הליטאים לחתום עמם על חוזה הגנה אשר התיר נוכחות צבאית סובייטית בליטא . יחד עם זאת אפשרו הסובייטים לליטאים לספח את וילנה , שהייתה עד עתה בשליטת פולין . כך , לאחר עשרים שנות שלטון פולני הועברה וילנה ב 28 באוקטובר לליטא וחזרה להיות בירתה . מנהיגים מכל קצות הקשת הפוליטית של החיים היהודים בפולין מצאו בה מקלט זמני וחברי תנועות הנוער הגיעו לעיר באלפיהם . במהרה הפכה וילנה למרכז הפעילות גם של פליטים בית"רים עד שנכבשה בידי הגרמנים ביוני ' . 1941 כשבוע לאחר פלישת הגרמנים לפולין החליטו חברי נציבות בית"ר פולין ומנחם בגין להימלט מווארשה ולעבור למזרח פולין . בגי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי