1. תגובת הנהגת בית"ר בלונדון, ניו יורק וארץ־ישראל על חורבן התנועה באירופה (1941-1939)

בזמן פלישת הגרמנים לפולין שהה ז'בוטינסקי בלונדון והחל לתכנן משימות חדשות לתנועתו לנוכח המצב החדש שנוצר . את ההשלכות שהיו לדעתו לכיבושה של פולין על עתידה של תנועת בית"ר הסביר במכתב ששלח לדוד רזיאל . " בית"ר פולניה נחרבה , אין צורך שאסביר לכם את גודל האבדה הזאת . מה יהיה גורלם של יתר סניפי בית"ר טרם ידוע , אבל דבר אחד ברור , אולי המבצר היחידי שבו נוכל להציל את הרוח הביתר"ית הוא ארץ ישראל , המצב הזה מטיל עליכם תפקיד שעוד לא היה כמוהו בתולדות התנועה , לתת ביטוי בגדר סניף אחד לכל הצדדים של הרעיון והיש הבית"רי ... הסכסוך בין הציונות ההרצליאנית לבין החוגים הבריטיים בארץ ישראל צריך להישכח אם לא לאבד את עוקצו , זהו הגיון החיים , החינוך הצבאי של הנוער העברי ייעשה הכרח מדינתי . בקיצור , הננו רואים סיכוי הרחבה לפעולות בית"ר בארץ בתקופה העומדת לפנינו עתה . וגם אנו במערב נעמוד עתה על המצפה לשעת כושר ליצירת צבא יהודי . צבא במלוא מובן המילה , בעל בריתה של אנגליה וצרפת 1 חלום בית"רי מראשית היווסדה של בית " . ר" המלחמה שהתחוללה וכיבושה המהיר של פולין בידי הנאצים הביאו את ז'בוטינסקי למסקנה כי לא יהיה אפ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי