ב. בית"ר פולין - מוקד לתסיסה אידאולוגית בשנות השלושים

בית"ר פולין הוקמה בשנת 1926 וזמן קצר לאחר הקמתה התמנה אהרון צבי פרופס ממייסדי בית"ר בריגה לנציב התנועה . עד מהרה הפך סניף התנועה בפולין למרכז הכוח של התנועה העולמית ושימש מאגר גדול לגיוסם של חברים לתנועה . בדומה לבית"ר בארץ ישראל התמקדה גם הפעילות בבית"ר פולין במימוש רעיון הצבאיות של ז'בוטינסקי ובני הנוער הוכנו לקראת הקמתו של צבא עברי . כתביו ונאומיו של ז'בוטינסקי מצאו הד בקרב רבים מבני הנוער בפולין לאחר מאורעות 1 תרפ"ט בארץ ישראל . בדומה למבנה הארגוני של הסניף הארץ ישראלי של בית"ר , כך גם המבנה הארגוני של בית"ר פולין היה של גוף צבאי למחצה והושפע מעקרון המשמעת . בראש התנועה בפולין עמד נציב , כמו כן היו מפקדות אזוריות ( גלילים ) וכן סניפים מקומיים ( קנים . ( חברי בית"ר נחלקו בתחילה לשלוש דרגות לפי גילם . הדרגה השלישית - הבוגרת , אפשרה לחבריה להשתייך גם לצה"ר . בשנת 1929 התוספה גם דרגה רביעית - דרגת העובדים , שנועדה לחברי בית"ר מגיל 18 אשר השתייכו להכשרה . בבית"ר פולין היו בשלהי שנת 40 , 000 1933 חברים שפעלו ב 651 קנים . הפעילות האידאולוגית והתרבותית של בית"ר התרכזה סביב העיתון המדינה ש...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי