תוכן העניינים

הקדמה 11 א . ז'בוטינסקי ובית - ר" הקמת התנועה והתגבשות האידאולוגיה הבית"רית 13 ( 1939-1924 ) ב . בית"ר פולין - מוקד לתסיסה אידאולוגית בשנות השלושים 29 .. ג . הנהגת בית"ר במלחמת העולם השנייה 41 . 1 תגובת הנהגת בית"ר בלונדון , ניו יורק וארץ ישראל על חורבן התנועה באירופה 41 ( 1941-1939 ) . 2 חיסול ההנהגה הבית"רית של פולין והארצות הבלטיות בידי הסובייטים 50 ( 1941-1940 ) ד . בית"ר במאבק לחיים בגטאות 66 . 1 ההיסטוריוגרפיה של בית"ר בתקופת השואה 66 . 2 יוסף גלאזמן והפילוג בבית"ר בגטו וילנה 69 . 3 בית"ר בגטו 93 . 4 ההתקוממות בגטו לאחווה 101 . 5 מה היה חלקה של בית"ר במרד גטו וארשה 107 ? ה . הניסיונות לחדש את פעילות תנועת בית"ר לאחר השואה - ( 1946-1945 ) היבטים אידאולוגייים וארגוניים 126 . 1 הקמתה של בית"ר פולין והנחת היסודות האידאולוגיים לחידוש פעילותה של התנועה 126 ( 1946-1945 ) . 2 אחדות , שיקום והמאבק בשליחי האצ - ל" מפעולות הנהגת בית"ר באיטליה ובגרמניה 142 ( 1946-1945 ) א . תנועת בית"ר על אדמת איטליה 142 ב . בית"ר גרמניה : ניסיונות השיקום והמאבק עם שליחי האצ 166 ל" . 3 חידוש פעילותו של שלטון...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי