אחים במבחן המאבק האידאולוגי והארגוני על דמותה של תנועת בית"ר באירופה ‭1946-1939‬

מירי " 13 ליר מירי פרייליך אחים במבחן המאבק האידאולוגי והארגוני על דמותה של תנועת בית"ר באירופה 1946-1939 המחקר נעשה במסגרת הפרויקט לחקר תנועות הנוער החלוציות אחרי מלחמת העולס השנייה בשנים , 1949-1944 ביוזמת מכוני המחקר : יד יערי ; יד טבנקין" ; משואה ; מורשת ; בית לוחמי הגטאות והקיבוץ הדתי . מירי פרייליך אחים במבחן המאבק האידאולוגי והארגוני על דמותה של תנועת בית"ר באירופה 1946-1939 יד טבנקין מרכז מחקרי , רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית יד יערי מרכז תיעוד וחקר של השומר הצעיר המכללה האקדמית בית ברל  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי