מקורות

אברהמי , א . ( עורך ) 1998 . לקסיקון הקיבוץ . רמת אפעל : יד טבנקין . אוזן , ט . . 2002 השתלבות אוכלוסייה חדשה במושבים במסגרת תכנית ההרחבות הקהילתיות . חיבור לקבלת תואר מגיסטר למדעים , הוגש לסנט הטכניון , חיפה . אורחן , א . אדר , ג ,. רוזוליו , ד . ואשוש , י . 2001 א . שכונות קהילתיות במושבים ( דו"ח מחקר . ( 169 אוניברסיטת חיפה , המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי . אורחן , א . רוזוליו , ד . אשוש , י . אדר , ג . 2001 ב . הרחבות קהילתיות במושבים שיתופיים ( דו " ח מחקר . ( ו 80 אוניברסיטת חיפה , המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי . אורחן , א . ופלגי , מ . . 2003 מתיישבים פוטנציאליים בשכונות קהילתיות בפריפריה הקיבוצית ( דו " ח מחקר . ( 184 אוניברסיטת חיפה , המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי . אפלבום , ל . . 1986 הגירת משפחות עירוניות למושבים בישראל . 1978-1968 חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , הוגש לסנט האוניברסיטה העברית . אפלבום , ל . . 2002 יחסי הגומלין בין המועצה האזורית והוועד המקומי - הסתגלות הדדית בסביבה משתנה . ירושלים : מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות . אפלבום , ל . וניומן , ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית