ברושים: ניסיון שלא עלה יפה

קיבוץ ברושים לא נבחר מתחילה כאחד מקיבוצי המחקר , בין השאר משום שתהליך הקמתה של השכונה הקהילתית לידו יוצא דופן , והתבצע ללא קשר עם החלטות מינהל מקרקעי ישראל הנוגעות להרחבות הקיבוצים , ולמעשה קדם להן . עם זאת , המקרה הייחודי של ברושים מספק מידע רב ערך שניתן להפיק ממנו לקחים על התוצאות האפשריות של מפגש בין קיבוץ ושכונה קהילתית כאשר יחסי הכוחות בין השניים אינם מאוזנים . ברושים נוסד בשנת ו 95 ו על ידי גרעין נח"ל של תנועת עזרא , תנועת נוער דתי . בתחום המוניציפלי של הקיבוץ שוכנת ישיבה גדולה וידועה שהוקמה כעשר שנים לאחר יסוד הקיבוץ , וכיום מכילה מספר מוסדות חינוך מחטיבת הביניים ומעלה . בישיבה לומדים יותר מ 1 , 500 תלמידים ומתגוררות בה כ 00 ו משפחות של אנשי סגל . מאחר שהישיבה אינה יכולה לקבל מעמד מוניציפלי עצמאי מתקיימים בין הקיבוץ לבין הישיבה הבנות והסכמים באשר לניהול המוניציפלי ולייצוג היישוב במועצה האזורית על ידי הקיבוץ . פרנסת הקיבוץ היא בעיקר מחקלאות ( רפת וגידולי שדה ) ומפעל . עיקרי הדברים המובאים בהמשך נמסרו על ידי מ ' , חבר הקיבוץ שהוביל את כל מהלך ההרחבה , עם השלמות מסוימות ממקורות כ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית