איריס: בניית הסכמות

איריס עלה על הקרקע בשנת , 1968 זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים . הגרעין הראשון הכיל בני קיבוצים שהגיעו למקום במסגרת שנת שירות לאחר הצבא או במסגרת הנח " ל . בהמשך השלימו את הקיבוץ גרעיני תנועת נוער שהגיעו מן העיר . ערב הקמת השכונה היו בקיבוץ איריס כ 80 חברים . מקורות הפרנסה של הקיבוץ הם חקלאות - מטע , גידולי שדה , בקר ולול פטימים , מפעל למוצרי נייר ותיירות - חדרי אירוח ואתרי תיירות .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית