סיכום: השכונה הקהילתית בנופר - "קהילה שהיא מותג"

השכונה בנופר היא חלק מן התפיסה הרעיונית של המנהיגות המקומית , שהובילה מהלך של שינוי באופן ייחודי ושונה , לדעת חברי הקיבוץ , מקיבוצים אחרים . החשיבה והלמידה של רעיון השכונה נעשו תוך שיתוף הציבור כולו , בהובלת המנהיגות המקומית . המטרה המוצהרת הייתה לבנות קהילה איכותית אחת מורחבת . בהתאם למטרה זו , נבנה החזון של הקהילה המורחבת בשיתוף המועמדים הפוטנציאליים לשכונה . בנופר , כקיבוץ עם גאוות יחידה , מדגישים מאוד את הקהילתיות . מי שהצטרף עד כה לשכונה ידע למה הוא מצטרף . הגרעין הראשון של המשתכנים הכיל משפחות בוגרות יותר , בעלות רקע מקצועי מבוסס . הממד הערכי רעיוני גבר על הצורך הדמוגרפי לקלוט משפחות צעירות עם ילדים צעירים . התקווה היא שהמצב יתאזן עם המשך הקליטה לשכונה . מתוך וו המשפחות הראשונות רק שתיים הן של בני הקיבוץ וגם בנושא זה מקווים מובילי השכונה שבהמשך יצטרפו אליהן בנים נוספים . קשה לנבא כיצד יתפתח התהליך בנופר . מאחר שהדגש הוא על קהילתיות , יש סיכוי טוב שמגמות החיבור בין הקיבוץ והשכונה יכריעו את הכף . עם זאת יש לזכור כי החזון הקהילתי עוצב בתהליך משותף לחברי הקיבוץ ולתושבים שחיו בו עוד ל...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית