תהליך הקמת השכונה

הקמת השכונה נתפסה בנופר , ובעיקר בקרב מנהיגות הקיבוץ , כמרכיב מובנה של תהליכי השינוי ועל כן היא תוכננה במקביל להם . המטרה המרכזית בהקמתה הייתה דמוגרפית , ואם היו מחשבות על רווח כלכלי , הן ביטאו רצון לשמור על המשכיות השירותים המקומיים ועל הפעילויות בקהילה . להחלטה על הקמת השכונה קדם ניסיון לקלוט חברים בדרך הרגילה . הקיבוץ נמצא אז בשלב הראשון של השינוי - - המודל המשולב של השכר , אבל עם רמת הפרטה גבוהה מאוד , וידיעה שהמגמה לעתיד היא דיפרנציאליות מלאה של השכר . הניסיון לקלוט חברים ל"קיבוץ החדש" לא צלח , והמנהיגות שוכנעה לאמץ את רעיון הקמת השכונה .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית