תהליכי השינוי בקיבוץ

השינוי בנופר קדם להקמת השכונה . על פי המסורת בנופר , קדם לשלב ההחלטות תהליך של למידה - "קיבוץ לומד . " כך היה בכל השנים שבהן התנהל השינוי וכך היה גם כשעסקו בשיוך הנכסים , תהליך שהיה ייחודי מאוד . השינוי התנהל בשני שלבים . תחילה עבר הקיבוץ ל"מודל המשולב , " שמשמעותו תשלום דיפרנציאלי חלקי של התקציב ( כ ( 20 ° / 0 על בסיס שכר העבודה . בתקציב קיים גם מרכיב שוויוני וגם ביטוי לוותק . הקיבוץ ערך סדרה של מפגשי לימוד וחוגי דיון שבהם נלמדו כל המושגים הכרוכים בתכנית השינוי . רק לאחר מכן עברו להפרטה מלאה ולהגדלת שיעור הדיפרנציאליות בשכר .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית