השכונה בעיני חברי הקיבוץ

הראיונות עם החברים והמשתכנים במרווה נערכו לפני האכלוס . המפגש בין השכונה לקיבוץ היה עדיין בעיקר מפגש של ציפיות . יחד עם זאת הבתים כבר היו בתהליכי בנייה מתקדמים ומכיוון שקבוצת המשתכנים הראשונה הייתה ברובה קבוצה של בני המקום ובני זוגם , המפגש כבר לא היה רק וירטואלי . בשיחה עם ש' ועם א ' , המובילים ומרכזים את נושא השכונה , הם הסבירו מדוע שמו דגש על קליטת בנים כגרעין הראשוני של השכונה : יש כאן ניסיון שלנו ליצור זהות אינטרסים והתעוררות . זו הסיבה שהלכנו בראש ובראשונה אל הבנים . להורים יש אינטרס ממשי , פיזי , לא ערטילאי , במגורי הבנים לידם . לבנים , רבע אינטרס , של קרבה למשפחה - תמיכה , קשר , סיוע כשיש ילדים קטנים . הצורך ההדדי הזה יכול להיות המצע החיובי שעליו נבנית השכונה . יש במרווה חבר מאוד פעיל שניסה בדרכים שונות למנוע את כל המהלך , אולם ברגע שבנו רכש בית בשכונה הוא הפך ממש צדיק . לדברי ש ' יש רגישות קיצונית רבה בקרב המשפחות הנקלטות באשר להשתייכות למערכת הקיבוצית . הן לא רוצות להיות מחוברות למערכת , לא רוצות לשלם מסי חבר וגם לא להיכלל ברשת הביטחון . "רוצים תוואי הפרדה ברור מאוד . " א' הו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית